Managementul Activ al Stresului la Profesioniștii din Sănătate

Stresul și Profesioniștii din Sănătate

Electromagnetic Interaction between two persons under 3 m away:

În contextul agravării galopante a Crizei Resurselor Umane din Serviciile de Sănătate la nivel Global  având drept consecință un Exod al Personalului Medical din România în Străinătate, vă prezentăm avantajele folosirii Tehnicii Radiante® – TRT® de către Profesioniști Serviciilor de Îngrijire a Sănătății (Medici, Stomatologi, Psihologi, Asistenți Medicali, Farmaciști, Kinetoterapeuti, Maseuri, Îngrijitori Bătrâni și alți Terapeuți în Terapii Complementare sau Alternative). Aceste informații sunt rezultatul a aproape 30 de ani în folosirea și studierea Tehnicii Radiante® și a peste 19 ani de predare a Gradelor 1 si 2 ale Tehnicii Radiante®, timp în care am organizat  peste 270 de cursuri la care au participat în total circa 8700 persoane, din care aproape 1000 sunt specialiști din domeniul sănătății și circa 5000 sunt specialiști în alte domenii (informatică și telecomunicații, financiar-bancar, ordine publică, învățământ, turism, etc).

Informații detaliate (în Engleză) despre noul concept KI-OM-LOGIA , au fost prezentate de R-OM-SERV SRL la:

 1-Congresul Internațional de Hidrologie și Termalism Beppu-Japonia 2003

2-Forumul Internațional al Turismului pentru Sănătate București 2014 

3-Congresul Național de Balneologie Govora 2017 – Prezentarea în slidurile pdf de mai jos:

https://www.slideshare.net/DumitruLAZIA/romserv-srl-kiomlogy-presentation-at-naional-congres-arb-2017-may-47-govora 

 

Ce este Tehnica Radiantă®?

• Este știința și arta activării și accesării energiei universale nemanifestate pentru refacerea sănătății, prevenirea îmbolnăvirii și creșterea performantelor indiferent de vîrstă. Sistemul complet de activare, aplicare, directare și co-creere a energiei universale în Tehnica Radiantă® – Real REIKI® este compus din 7 Grade și are la bază 12 Activări (Inițieri).

Riscurile la care se expun Profesioniștii din Serviciile de Îngrijire a Sănătății în activitatea lor zilnică în slujba pacienților și potențialilor pacienți:

• Stresul:

Oboseala și Suprasolicitarea;

Interferența cu Câmpul Electromagnetic al Inimii pacienților, în situația Aritmiei Cardio-Respiratorii incoerente proprii generate de Stres, Oboseală și Suprasolicitare.

Electromagnetic Interaction between two persons under 3 m away:

Eroare Medicală favorizată de Stres, Oboseală și Suprasolicitare;

• Apariția Virusului Emoțional și transferarea acestuia către ceilalți colegi și membrilor de familie;

• Scăderea performanțelor profesionale și creșterea pierderilor generate de Prezenteismul instalat și amplificat în timp de Stres, Oboseală și Suprasolicitare;

• Scăderea capacității de comunicare cu pacienții și colaboratorii generată sau agravată de Stres, Oboseală și Suprasolicitare;

Scăderea capacităților de luare a deciziilor, de asimilare a noi cunoștințe și a intuiției generată de apariția Inhibiției Corticale care la rîndul ei este provocată de Stres, Oboseală și Suprasolicitare.

• Preluarea temporară sau pe termen lung a simptomatologiei persoanelor pe care aceștia le îngrijesc prin:

1- Infecții cu diferiți Germeni Patogeni  preluați din contactul cu pacienții sau din camerele de îngrijire a acestora, în situația Sistemului Imunitar propriu epuizat de Stres, Oboseală și Suprasolicitare

2-Instalarea sau agravarea în timp a unor afecțiuni cronice generate de Stres, Oboseală și Suprasolicitare:

Afecțiuni Cardiace

Diabet

Cancer

Afecțiuni Mintale

Afecțiuni Musculo-scheletice 

Probleme ale Somnului

Creșterea predispoziției la accidente sau apariția unor decompensări acute ale stării de sănătate generate de Stres, Oboseală și Suprasolicitare, urmate uneori de handicapuri fizico – psihice ce determină schimbarea sau părăsirea prematură a profesiei în care a investit mulți ani de pregătire, scurtând astfel Speranța de Viață Activă Profesională.

Decesul prematur generat de accidente, decompensări acute grave ale stării de sănătate sau ca efect final a unor afecțiuni cronice generate de Stres, Oboseală și Suprasolicitare.

 

Instrumentele și Procedurile de prevenire – iar la nevoie de diminuare sau chiar eliminare definitivă – a Riscurilor generate direct sau indirect de Stres, Oboseală și Suprasolicitare, oferite în cadrul Cursurilor noastre de Management Activ al Stresului folosind Tehnica Radiantă®:

Instrumentul Tehnicii Radiante® Gradul 1  Sesiunea Radiantă :

Constă în Aplicarea Mâinilor Activate, pentru minim 5 minute, în 12 poziții de bază indiferent de afecțiunea avută sau performanța dorită;

•Numărul și durata aplicării acestei proceduri sunt nelimitate deoarece efectul homeostatic al Luminii Interioare accesate se adaptează la cerințele corpului persoanei ajutate;

•Prin Folosirea Zilnică a Tehnicii Radiante® FZ-TRT®, se obține armonizarea și stabilizarea sistemică a persoanei și a grupurilor de persoane care interacționează datorită efectului anti-entropic și de auto-organizare al Luminii Interioare accesate;

•Nu se impun restricții alimentare suplimentare ci dimpotrivă prin acțiunile de stabilizare funcțională și de regenerare morfologică ale Luminii Interioare accesate, aceste restricții se înlătură treptat și în ordinea inversă apariției lor;

•Poate fi Combinată cu orice tip de Tratament sau Procedură Medicală prin creșterea potențialului de răspuns, diminuarea efectelor secundare și eliminarea riscului apariției efectelor paradoxale ale acestora, prin efectul homeostatic al Luminii Interioare accesate.

Diagramele Sesiunii Radiante:

 

Instrumentele Tehnicii Radiante® Gradul 2:

• Armonizarea Apei, Alimentelor, Medicamentelor și a Încăperilor

• Sesiuni Radiante Expandate

• Directări în Spațiu pentru 1 Persoană și pentru un Grup de Persoane

• Directări în Timp, pentru 1 Persoană sau pentru 1 Grup de Persoane, pentru Evenimente, Proiecte și Îngrijorări

Diagrama Directării în Spațiu:

Persoana care face Directarea Persoana ajutată prin Directare

În urma Inițierilor în Gradele 3A – 7, se adaugă instrumentul Co-creerii pentru 1 Persoană și pentru 1 Grup de Persoane, în Spațiu și în Timp pentru Evenimente, Proiecte și Îngrijorări.

 

Folosirea acestor instrumente este utilă și extrem de eficientă în toate etapele vieții Profesioniștilor din Serviciile de Îngrijire a Sănătății și a membrilor familiilor acestora:

Pe timpul pregătirii profesionale inițiale:

În perioada pregătirii și susținerii examenului de admitere:

La cursurile noastre copii și elevii până la după examenul de bacalaureat sunt inițiați gratuit la Gradul 1 în Tehnica Radiantă® – în situația în care cel puțin unul dintre părinți a urmat integral cursul nostru de Management Activ al Stresului folosind Tehnica Radiantă Gradele 1 și 2:

• Elevii de liceu vor folosii zilnic Sesiunile Radiante pentru creșterea performanțelor intelectuale și refacerea rapidă după efortul pregătirii și susținerii examenului de bacalaureat precum și al examenului de admitere.

• Părintele elevului de liceu – absolvent al cursurilor noastre – va folosii Directarea pe Proiecte pentru cele 2 examene, Armonizările și Combinațiile de Simboluri Universale precum și a Sesiunilor Radiante Expandate pentru susținerea fizică, emoțională și mentală a elevului pe timpul pregătirii în cei 4 ani de liceu, precum și pe timpul pregătirii și susținerii examenului de bacalaureat și a examenului de admitere la facultate.

Pe timpul facultății, rezidențialului și formării profesionale continue:

• Studenții și Rezidenții – absolvenți ai cursului nostru de Management Activ al Stresului folosind Tehnica Radianta(R) Gradele 1 și 2 vor folosii zilnic Sesiunile Radiante Expandate, Directările, Combinațiile de Simboluri Universale și Armonizările pentru:

• Prevenirea și la nevoie reducerea efectelor negative ale stresului mental și emoțional generat de timpul și intensitatea activității de student sau rezident ( cursuri, studiului individual, examenelor și lucrărilor practice).

• Creșterea performanțelor intelectuale, a intuiției și creativității pe timpul studiului, documentării și activităților clinice specifice activității de student sau rezident.

• Prevenirea și la nevoie remisiunea diferitelor afecțiuni generate de stresul și suprasolicitarea specifică rezidentului – în sinergie cu procedurile, intervențiile și tratamentele medicale.

• Prevenirea apariției, iar la nevoie ridicarea dependenței de Stimulatorii Hormonilor Fericirii generată de Suprastres

• Eliminarea sau scăderea riscului de preluare a simptomatologiei persoanelor evaluate sau îngrijite pe timpul practicii clinice și a rezidențialului generate de interferența câmpurilor electromagnetice ale inimilor ( inima lui și a pacientului cu care intra în contact), precum și de infectarea cu diferiți Germeni Patogeni ai bolnavilor sau a camerelor de diagnostic și îngrijire a acestora.

• Optimizarea relațiilor și comunicării cu pacienții, colegii și profesorii, eliminând riscul apariției virusului emoțional.

• Participarea la cercetarea clinică și evaluarea eficienței economice a unor noi protocoale terapeutice specifice Medicinii Integrative.

• Îmbunătățirea calității și duratei somnului în general și după gărzi în special.

• Posibilitatea folosirii diferitelor tipuri de Suport Radiant – direct sau la distanță – oferite de noi, pe timpul proiectelor, examenelor sau recuperării diferitelor probleme de sănătate generate de stresul, oboseala și suprasolicitarea specifice vieții și activității de rezident.

 

Pe timpul activității ca Profesionist și ulterior ca Specialist în domeniul Serviciilor de Îngrijire a Sănătății: 

 Absolvenți  cursului nostru de Management Activ al Stresului folosind Tehnica Radianta(R) Gradele 1 și 2 – vor folosii zilnic Sesiunile Radiante Expandate, Directările, Combinațiile de Simboluri Universale și Armonizările pentru:

Prevenirea și la nevoie reducerea efectelor negative ale stresului mental și emoțional generat de timpul și intensitatea activităților profesionale și administrative.

• Creșterea performanțelor intelectuale, a intuiției și creativității pe timpul studiului, documentării și obținerii de noi specializări sau competențe profesionale.

• Prevenirea și la nevoie remisiunea diferitelor afecțiuni generate de stresul și suprasolicitarea specifică lucrului în sistemul de îngrijire a sănătății – în sinergie cu procedurile, intervențiile și tratamentele medicale.

• Prevenirea apariției, iar la nevoie ridicarea dependenței de Stimulatorii Hormonilor Fericirii generată de Suprastres

• Eliminarea sau scăderea riscului de preluare a simptomatologiei persoanelor evaluate sau îngrijite , generat de interferența câmpurilor electromagnetice ale inimilor ( inima lui și a pacientului cu care intra în contact), precum și de infectarea cu diferiți Germeni Patogeni ai bolnavilor sau a camerelor de diagnostic și îngrijire a acestora.

Electromagnetic Interaction between two persons under 3 m away:

Creșterea calității examenelor clinice și a interpretării personalizate a evaluărilor paraclinice prin îmbunătățirea continuă a performanțelor intelectuale, intuiției și creativității.

• Optimizarea relațiilor și comunicării cu pacienții și familiile acestora, colegii, profesorii și propriile lor familii, eliminînd riscul apariției virusului emoțional.

• Pregătirea și implicarea pacienților și familiilor acestora în diferite moduri de Auto-îngrijire și Optimizare a Stilului de Viață.

• Propunerea și participarea la cercetarea clinică și evaluarea eficienței economice a unor noi protocoale terapeutice specifice  Medicinii Integrative – în domeniul sau specialitatea lor -.

Extinderea conceptului de Promovare a Sănătății recomandat de Organizația Mondiala a Sănătății, prin includerea depistării la timp a fazei de Supra-stres și Remisiunea ei înainte de a declanșa sau agrava diferite Afecțiuni Cronice.

Îmbunătățirea calității și duratei somnului în general și după gărzi în special.

• Posibilitatea folosirii diferitelor tipuri de Suport Radiant – direct sau la distanță – oferite de noi, pe timpul proiectelor, examenelor sau recuperării diferitelor probleme de sănătate generate de stresul, oboseala și suprasolicitarea specifice vieții și activității din sistemul serviciilor de îngrijire a sănătății.

Susținerea Radiantă de la Distanță – prin Directări în Spațiu și Timp – a celorlați membrii de familie sau a părinților, pe timpul practicării profesiei în străinătate, iar dacă aceștia au participat la cursurile noastre, solicitarea și obținerea Ajutorului Radiant Distant în situații dificile sau de efort maxim.

Prelungirea duratei și creșterea continuă a calității activității profesionale. 

Dr. Michael Debakey este exemplu de viaţă activă la verstă înaintată (a decedat la 99 ani): La a 65-a aniversare a zilei de naştere în 1973 nici nu se gîndea să iasă la pensie.

• În următorii 25 de ani ( la 90 de ani ) a realizat mai mult decît alții într-o viaţă, efectuând peste 60.000 de operații şi nici nu se gândește să se pensioneze. El continuă să joace un rol deosebit în lumea medicală ca Director al Debakey Heart Center şi Baylor College of Medicine şi a continuat să opereze;

• “Eu am încercat, în fiecare zi a vieţii mele, cu studenţii şi rezidenţii mei, să stabilesc standardele chirurgicale de excelenţă – etică – şi integritate, dar am rămas deschis modului în care noile generaţii de medici le vor rafina şi perfecţiona. În felul acesta îţi poți asigura propria imortalitate. Cînd faci acest lucru, el va continua spiritul tău şi după ce pleci din această lume. Noi trăim un timp foarte scurt. Noi toţi putem face mici contribuţii pentru viaţă. Dacă suntem capabili să transmitem ideile şi experienţa noastră, vom putea îmbunătăţii societatea, în mod special dacă următoarea generaţie le va dezvolta şi îmbogăţii. Dacă îţi faci munca cu plăcere vei avea o viaţă plină de satisfacţii. Nu trăiți nici o zi în trecut, deoarece mâine va fi o altă zi, cu totul nouă” 

Contact